Znajdź nieruchomość

Działka budowlana nad jeziorem blisko morza

SPRZEDAM

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 420
Wyświetlony: 157
Wygasa: 2023-03-31 09:45:00
Cena: 69.875 PLN
Kontakt 664 925 819
Dodane 2022-06-13 09:45:41

Opis

Działka budowlana o pow. 1075 m2 przy jeziorze, MPZP

Działka budowlana o powierzchni  1075 m2 położona pomiędzy dwoma jeziorami, w odległości siedmiu kilometrów od morza.
Dookoła lasy bukowo- sosnowe, liczne zbiorniki wodne będące siedliskiem wielu gatunków ptaków.
W najbliższej wsi Marszewo dostępna jest plaża i kąpielisko w przepięknym Jeziorze Marszewo.
 
Media:
Prąd - w drodze
Woda - z własnego ujęcia
Ścieki - zbiornik bezodpływowy
Dojazd drogą gruntową około 200 m
 
 
Dla nieruchomości uchwalono MPZP ustalenia poniżej:
s://postomino.e-mapa.net/?service=pln&request=getUstaleniaSzczegolowe&p=51&n=AUT
 
 
Gabaryty projektowanych budynków winny posiadać następujące cechy:
a)…
b) na działkach o powierzchni powyżej 750m2 6 wysokość zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 550 , o odległości od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy do 12,50m, wysokość zwieńczenia ścian budynku do 8,0 m nad terenem, szerokość elewacji frontowej do 50% szerokości działki.
c) w obiektach o funkcji usługowej na działkach o powierzchni ponad 750m2 dla zaakcentowania funkcji reprezentacyjnych dopuszcza się w części budynku nie przekraczającej 25% powierzchni cztery kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 550 , pod warunkiem nie przekroczenia przez najwyższy punkt budynku wysokości 17,0 m. ponad terenem przy najniżej położonym wejściu.
d) przy rozbudowie i przebudowie obiektów oznaczonych w rysunku planu jako obiekty o wartości historycznej należy spełniać warunki określone w §3, ust. 4 niniejszego rozdziału W obiektach usługowych o funkcji handlu, gastronomii, sportu i zaplecza komunikacji stosowanie stromego dachu nie jest obowiązkowe, pod warunkiem nie przekroczenia przez najwyższy punkt budynku wysokości najwyższego punktu budynku ponad terenem określonej w ppkt. a) i b).
6) Niezależnie od rodzaju zabudowy powierzchnia zabudowana nie może przekroczyć 40% powierzchni całkowitej działki, przy pozostawieniu minimum 30% powierzchni jako powierzchnia biologicznie czynnej.
7) Ustala się następujące nieprzekraczalne wskaźniki intensywności zabudowy:
a) dla zabudowy pensjonatowej i rekreacji indywidualnej oznaczonej symbolem UT do 0,40
b) dla zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN do 0,50
c) dla zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U do 0,60
d) dla terenów usług sportu i rekreacji o symbolu US do 0,40
8) Miejsca parkingowe należy zabezpieczyć na własnych działkach, w zabudowie:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej min. 2 stanowiska,
b) mieszkaniowej wielorodzinnej min. 1 stanowisko na dwa mieszkania,
c) letniskowej i pensjonatowej 1 stanowisko na 5 miejsc noclegowych,
d) usługowej 4 - 6 stanowisk na 100m2 powierzchni sprzedażnej lub konsumpcyjnej.
 
Dostępne są również działki o innych metrażach.
 
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kc.

Lokalizacja

Postomino, zachodniopomorskie, Polska
Marszewo, Polska