Znajdź nieruchomość

Przepięknie położona działka tylko 7 km do morza

SPRZEDAM

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 419
Wyświetlony: 189
Wygasa: 2023-06-30 09:32:00
Cena: 78.910 PLN
Kontakt 664 925 819
Dodane 2022-06-13 09:32:20

Opis

Działka budowlana o powierzchni 1214 m2 położona w otoczeniu jezior i lasów

Działka budowlana o powierzchni 1214 m2 położona pomiędzy dwoma jeziorami, w odległości siedmiu kilometrów od morza. Dookoła lasy bukowo- sosnowe, liczne zbiorniki wodne będące siedliskiem wielu gatunków ptaków. W najbliższej wsi Marszewo dostępna jest plaża i kąpielisko w przepięknym Jeziorze Marszewo.   Media: Prąd - w drodze Woda - z własnego ujęcia Ścieki - zbiornik bezodpływowy Dojazd drogą gruntową około 200 m     Dla nieruchomości uchwalono MPZP ustalenia poniżej: s://postomino.e-mapa.net/?service=pln&request=getUstaleniaSzczegolowe&p=51&n=AUT     Gabaryty projektowanych budynków winny posiadać następujące cechy: a)… b) na działkach o powierzchni powyżej 750m2 6 wysokość zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 550 , o odległości od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy do 12,50m, wysokość zwieńczenia ścian budynku do 8,0 m nad terenem, szerokość elewacji frontowej do 50% szerokości działki. c) w obiektach o funkcji usługowej na działkach o powierzchni ponad 750m2 dla zaakcentowania funkcji reprezentacyjnych dopuszcza się w części budynku nie przekraczającej 25% powierzchni cztery kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 550 , pod warunkiem nie przekroczenia przez najwyższy punkt budynku wysokości 17,0 m. ponad terenem przy najniżej położonym wejściu. d) przy rozbudowie i przebudowie obiektów oznaczonych w rysunku planu jako obiekty o wartości historycznej należy spełniać warunki określone w §3, ust. 4 niniejszego rozdziału W obiektach usługowych o funkcji handlu, gastronomii, sportu i zaplecza komunikacji stosowanie stromego dachu nie jest obowiązkowe, pod warunkiem nie przekroczenia przez najwyższy punkt budynku wysokości najwyższego punktu budynku ponad terenem określonej w ppkt. a) i b). 6) Niezależnie od rodzaju zabudowy powierzchnia zabudowana nie może przekroczyć 40% powierzchni całkowitej działki, przy pozostawieniu minimum 30% powierzchni jako powierzchnia biologicznie czynnej. 7) Ustala się następujące nieprzekraczalne wskaźniki intensywności zabudowy: a) dla zabudowy pensjonatowej i rekreacji indywidualnej oznaczonej symbolem UT do 0,40 b) dla zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN do 0,50 c) dla zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U do 0,60 d) dla terenów usług sportu i rekreacji o symbolu US do 0,40 8) Miejsca parkingowe należy zabezpieczyć na własnych działkach, w zabudowie: a) mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej min. 2 stanowiska, b) mieszkaniowej wielorodzinnej min. 1 stanowisko na dwa mieszkania, c) letniskowej i pensjonatowej 1 stanowisko na 5 miejsc noclegowych, d) usługowej 4 - 6 stanowisk na 100m2 powierzchni sprzedażnej lub konsumpcyjnej.   Dostępne są również działki o innych metrażach.   Ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kc.

Lokalizacja

Postomino, zachodniopomorskie, Polska
Marszewo, Polska