§ 1 Wstęp

 1. Regulamin określa warunki świadczenia przez firmę Abri Nieruchomości na rzecz Użytkowników, usług polegających na udostępnieniu serwisu abri-nieruchomosci.com w celu zamieszczania ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości.
 2. Regulamin dotyczy zamieszczania ogłoszeń przez osoby prywatne oraz biura nieruchomości.

§ 2 Terminy użyte w regulaminie

 1. Usługodawca – Firma Abri Nieruchomości Marcin Józefowicz NIP 698-167-15-69 z siedzibą w Witoblu ul. Łódzka 112 62-060 Stęszew.
 2. Administrator serwisu – administratorem serwisu jest usługodawca wymieniony w punkcie 1 §2.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub firma umieszczająca w serwisie

       abri-nieruchomosci.com ogłoszenia dotyczące rynku nieruchomości.

 1. Serwis – strona internetowa o domenie www.abri-nieruchomosci.com

           wykorzystywana do umieszczania ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości.

 1. Usługi - usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczone przez Usługodawcę.
 2. Partnerzy serwisu – firmy, które współpracują z Abri Nieruchomości Marcin Józefowicz..
 3. Konto Użytkownika – zindywidualizowany zbiór danych Użytkownika, umożliwiający dodawanie ogłoszeń w serwisie abri-nieruchomosci.com. Dostęp do konta umożliwia adres email podany przez Użytkownika oraz hasło utworzone przez Użytkownika.
 4. Ogłoszenie – zbiór danych dotyczących nieruchomości takich jak: kategoria nieruchomości (np. dom), typ (np. sprzedam), lokalizacja, adres, kod pocztowy, czas wyświetlania ogłoszenia, opis, dane kontaktowe Użytkownika, cena nieruchomości, zdjęcia.

§ 3 Ogólne warunki korzystania z serwisu abri-nieruchomosci.com

 1. Rejestracja konta następuje przez podanie przez Użytkownika: nazwy Użytkownika, hasła, adresu email.
 2. Ogłoszenie w serwisie abri-nieruchomosci.com umieszcza Użytkownik, który samodzielnie ustala jego treść.
 3. Ogłoszenie musi dotyczyć jednej nieruchomości. Powinno zawierać prawidłowe dane odnośnie kategorii, typu, lokalizacji, danych kontaktowych, zdjęcia muszą przedstawiać tylko nieruchomość, której dotyczy ogłoszenie i(lub) jej bezpośrednie otoczenie.
 4. Zabrania się umieszczania treści oraz zdjęć niezgodnych z przepisami prawa.
 5. Ogłoszenie po dodaniu przez Użytkownika zostanie zmoderowane (sprawdzone) przez administratora serwisu pod względem treści niedozwolonych. Po wykonaniu tej czynności ukaże się w serwisie abri-nieruchomosci.com.
 6. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę nieruchomości. Pole cena nie morze zawierać kwoty raty lub części ceny nieruchomości.
 7. Zabrania się dodawania ogłoszeń nie mających związku z nieruchomościami.
 8. Użytkownik dodający ogłoszenie jest odpowiedzialny za publikowane treści (teksty, zdjęcia oraz wideo). Jednocześnie oświadcza i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz o obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza regulaminu, praw i interesów firmy Abri Nieruchomości oraz osób trzecich, jak również praw autorskich.
 9. Użytkownik dodający ogłoszenie może skorzystać z możliwości dodatkowego promowania tego ogłoszenia. W tym celu należy skontaktować się z administratorem serwisu poprzez adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Firma Abri Nieruchomości Marcin Józefowicz, która jest administratorem serwisu abri-nieruchomosci.com nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika dodającego ogłoszenie umów zawartych w związku z tym ogłoszeniem.
 11. Użytkownik dodający ogłoszenie może w każdej chwili wycofać to ogłoszenie. W tym celu należy skontaktować się z administratorem serwisu poprzez adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 12. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje na stronie www.abri-nieruchomosci.com

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin serwisu dostępny jest na stronie www.abri-nieruchomosci.com
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis

     abri-nieruchomosci.com będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Pin It